Els projectes de comprensió, una metodologia innovadora – Natalia Mangado

Ponent

Natalia Mangado

 • És Llicenciada en Pedagogia, especialitat “Orientació Escolar i Professional”. Té formació en: Intel·ligències múltiples, Treball cooperatiu, Metodologia i didàctica de tècniques d’innovació pedagògica (ABPs, projectes de comprensió, projectes d’aprenentatge i servei, etc…), Cultura de Pensament, Avaluació Competencial i en Neurociència.
 • Té 27 anys d’experiència com a tutora en diferents cursos de l’ESO, i 8 anys d’experiència  com a formadora i “coach” d’equips docents.
 • Actualment formant part de l’Equip de Titularitat de les Escoles Manyanet.

Objectius

 • Conèixer i aplicar estratègies d’ensenyament-aprenentatge, com són els projectes de comprensió, adequades per al desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
 • Assimilar el procés de creació i disseny de projectes de comprensió i de l’avaluació que els acompanya.
 • Integrar el treball cooperatiu en els projectes com a metodologia habitual.
 • Dissenyar projectes de comprensió basant-nos en la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Continguts

 • Grups de treball cooperatiu formal.
 • Projectes de comprensió.
 • Projectes transversals.
 • Projectes d’aprenentatge i servei.
 • Models d’avaluació de projectes.

Metodologia

 • Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
 • Dinàmica de grups per a la creació de projectes durant el curs.
 • Agrupacions i treball per etapes amb la metodologia de grups cooperatius.

Activitat de transferència

 • S’ha de realitzar una activitat de transferència per a obtenir la Homologació de Conselleria.
 • Al final del curs, cada participant haurà dissenyat (en equip) un projecte de comprensió interdisciplinar fonamentat en les IIMM per poder aplicar-lo a la seva aula. Aquest projecte haurà d’incorporar metodologies actives, aprenentage cooperatiu i col.laboratiu entre alumnes i mestres, i un model d’avaluació adaptat a aquesta metodologia.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • Aquell professorat que vulgui una certificació d’aprofitament del taller, haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per poder bonificar el cost del taller
 • Lloc: Sant Josep Obrer (C/ Sebastià Arrom 3)
 • Dates i horari:

Divendres 12/04/19 de 16:00 a 20:00h

Dissabte 13/04/19 de 9:00h a 14:00h