Els projectes de comprensió a Secundària: Una metodologia innovadora

Ponent

Natalia Mangado

 • És Llicenciada en Pedagogia, especialitat “Orientació Escolar i Professional”. Té formació en: Intel·ligències múltiples, Treball cooperatiu, Metodologia i didàctica de tècniques d’innovació pedagògica (ABPs, projectes de comprensió, projectes d’aprenentatge i servei, etc…), Cultura de Pensament, Avaluació Competencial i en Neurociència.
 • Té 27 anys d’experiència com a tutora en diferents cursos de l’ESO, i 8 anys d’experiència  com a formadora i “coach” d’equips docents.
 • Actualment formant part de l’Equip de Titularitat de les Escoles Manyanet.

Objectius

 • Conèixer i aplicar estratègies d’ensenyament-aprenentatge, com són els projectes de comprensió, adequades per al desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
 • Assimilar el procés de creació i disseny de projectes de comprensió i de l’avaluació que els acompanya.
 • Integrar el treball cooperatiu en els projectes com a metodologia habitual.
 • Dissenyar projectes de comprensió basant-nos en la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Continguts

 • Grups de treball cooperatiu formal.
 • Projectes de comprensió.
 • Projectes transversals.
 • Projectes d’aprenentatge i servei.
 • Models d’avaluació de projectes.

Metodologia

 • Sessions teòriques: Explicació per part del ponent dels continguts bàsics que marquen el curs.
 • Dinàmica de grups per a la creació de projectes durant el curs.
 • Agrupacions i treball per etapes amb la metodologia de grups cooperatius.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria. Proposta d’activitat: Al final del curs, cada participant haurà dissenyat (en equip) un projecte de comprensió interdisciplinar fonamentat en les IIMM per poder aplicar-lo a la seva aula. Aquest projecte haurà d’incorporar metodologies actives, aprenentage cooperatiu i col.laboratiu entre alumnes i mestres, i un model d’avaluació adaptat a aquesta metodologia.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Lloc: Sant Josep Obrer (C/ Sebastià Arrom 3)
 • Dates i horari:

Dijous 26/06/19 de 9 a 14h

Divendres 27/06/19 de 9:00h a 14:00h