El treball per competències claus a l’àmbit docent

Aquest taller està dirigit a tots els que han fet la formació amb Carles Monereo i Núria Suñé. Alhora, també es poden apuntar els que han fet la formació amb els coordinadors d’avaluació competencial de cada col·legi.

OBJECTIUS

Identificar els aspectes metodològics i de gestió de l’aula que afavoreixen una educació per competències.

Assessorar a l’equip directiu sobre els principis, característiques i condicions de l’avaluació competencial, formativa i inclusiva.

Aportar instruments, mètodes i estratègies que permetin a l’equip directiu orientar a l’equip docent en la revisió i elaboració de proves d’avaluació competencials, formatives i inclusives.

CONTINGUTS

Els supòsits teòrics de partida.

El projecte GAPPSISA, la nostra experiència.

Aplicació a una prova d’avaluació real.

Estratègies per la seva implantació al centre.

Problemes i incidents freqüents en l’avaluació.

Debat

METODOLOGIA

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.

FORMADORA

Núria Suñé és llicenciada en Psicologia amb un Màster en Psicologia Infantil i Juvenil (AEPCC) i un Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE).

Doctoranda en Psicologia de l’Educació.

Actualment desenvolupa la seva tasca a Blanquerna (Universitat Ramon Llull) essent directora del Centre Future (www.centrefuture.com) i assessora de Sintedi (www.sintedi.com)

Com a línies d’investigació trobam les següents:

-La Formació de la Identitat de l’Investigador Novell.

-Impacte de les xarxes de desenvolupament professional en

-la Identitat Investigadora.

-Impacte dels esdeveniments significatius en la Identitat Investigadora.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Introduïr l’ús de les competències claus al llarg de les diferents sessions i/o activitats, com a elements que incideixen en el procés de l’alumnat i  no únicament en el caire finalístic i avaluatiu