El suport al segle XXI (Segon Torn)

Els Col·legis Diocesans, en una aposta cap a l’educació inclusiva i l’actualització dels suports educatius, organitzen ,juntament amb un ponent de reconegut prestigi dins aquest àmbit, una formació per als equips de suport dels seus centres en el seu trajecte de potenciar el treball en xarxa.

Objectius:

– Conèixer els fonaments i les claus de l’educació inclusiva

– Conèixer diferents models i organització dels suport

– Crear un espai de reflexió i anàlisi vers el model de suport

– Establir un model de suport inclusiu a partir de la realitat de cada centre

Continguts:

  1. La inclusió un  model educatiu pel Segle XXI
  2. De la integració a la inclusió
  3. Fonaments d’un model de suport coherent amb un model d’escola inclusiva
  4. Organització i estructura dels suports inclusius
  5. Decisions per millorar el model de suport del nostre centre

Metodologia:

-Exposició i debat entre els assistent dels continguts del curs

-Treball cooperatiu per centres

– Anàlisi de la realitat dels centres

– Presa de decisions en relació al model de suport a aplicar

Formador:

Joan Jordi Muntaner Guasp

Doctor en Pedagogia per la UIB, Catedràtic d’Universitat de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Ha treballat en el camp de l’Educació Especial, Especialment en relació al Procés educatiu i Formatiu de les persones amb discapacitat intel·lectual, els Seves recerques fan referència al Procés d’inclusió educativa, Tant a les escoles ordinàries com en el context social . Ha publicat diversos llibres (El deficient mental Davant la societat d’editorial Narcea, La persona amb retard mental: bases per a la inclusió social i educativa d’editorial Aljub i Escola i discapacitat intel·lectual a Eduforma), també te articles i ponències relacionades amb l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva. Director dels cursos de Postgrau d’Especialista en Educació Especial de la UIB. Ha Estat director de l’Hissi de la UIB des de gener de 2001 Fins a maig de 2007 i va ser director del Departament de PAPI a la UIB des de 2009 a 2012.