El podcast com a eina educativa: La conquesta des de l’àudio

OBJECTIUS

  • Conèixer quines són les eines per a crear un contingut que capta i manté l’atenció de l’alumne.
  • Aprendre els recursos de la veu.
  • Ensenyar a gravar i editar el podcast mitjançant senzilles eines tecnològiques.

CONTINGUTS

  • La fórmula per a ordenar i preparar el contingut del podcast.
  • El poder de la teva veu.
  • Aprèn les tècniques de radi per a gravar el teu podcast i edita-ho amb senzilles eines tecnològiques.

METODOLOGIA

Es tracta d’un taller pràctic en el qual els assistents realitzaran exercicis de manera constant per a posar en pràctica l’après. A més, compta amb una pràctica final. La formadora les corregeix de manera personalitzada als assistents.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació hauran d’elaborar un podcast.

El alumnnes del centre educatiu adquiriran nous coneixements integrant el canal auditiu com a part del procés d’aprenentatge.

PONENT:

Maitane Moreno Oroz: periodista i Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Navarra. Directora de ‘Hoy por hoy Mallorca’ en la Cadena SER, formadora en habilitats de comunicació i creació de podcasts educatius. Fundadora del projecte dicitcomunicacion.com

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
  • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE