El desenvolupament de l’educació artística des d’una vessant creativa a l’Educació.

OBJECTIUS:

 • Reconèixer l’Art com a eix per al creixement personal y social.
 • Donar sentit profund a les activitats d’Educació Artística.
 • Ser conscients de la importància de la mirada i del paper dels sentits
 • Cultivar la curiositat.
 • Aprendre a establir relacions: l’Art com a cruïlla.
 • Conèixer-nos a nosaltres  mateixos un poc millor.
 • Fomentar la consciència de que ens necessitam els uns als altres. Teixir vincles socials cordials i estimulants.

CONTINGUTS

 • L’Art com a font de plaer, de coneixement i d’inspiració.
 • La intervenció docent: L’equilibri entre el diàleg i l’acció.
 • La importància dels processos per millorar la intevenció.
 • Les tècniques artístiques al servei del que es vol expressar.
 • El pas de les concepcions lineals a les concepcions en xarxa.
 • Organització i gestió de les propostes artístiques a nivell individual i col·lectiu.
 • Consciència i reflexió sobre el progrés personal i grupal

METODOLOGIA

Jugarem amb el desordre, cercarem i crearem relacions, farem creacions flexibles, cercarem plantejaments poc evidents, fugirem de les seguretats, no cercarem la millor solució sinó aquella que per a cada un sigui la més important, defugirem de la convenció, expressarem des del nostre moment sense por al ridícul i als judicis, sense la preocupació de cercar la bellesa.

Per tant, seran sessions on es combinarà el diàleg, el fer, el desfer, el refer i la reflexió individual i conjunta. Sessions on a través de la pràctica cercarem les teories que la sustenten.

 

FORMADORES

Catalina Sbert és mestra d’Educació infantil i Primària, professora especialitzada en Pedagogia Terapèutica i llicenciada en Història de l’Art, mentre que Maite Sbert és mestra d’Educació infantil i Primària i autora del llibre “El meu nom, el meu món”. El 1995 va rebre el premi “Pilar Juncosa i Sotheby ‘s” atorgat per la Fundació Pilar i Joan Miró pel treball “Conrear la sorpresa: l’art contemporani com a font de plaer i de coneixement”.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Desenvolupar diferents activitats dins una U.D. Emprant tècniques artístiques, incidint en la millora creativa de l’alumnat en el procés d’E-A.