El desenvolupament de l’educació artística des d’una vessant creativa a l’Educació

Ponents

Maite Sbert i Cati Sbert

 • Maite Sbert és mestra d’Educació infantil i Primària i autora del llibre “El meu nom, el meu món”. El 1995 va rebre el premi “Pilar Juncosa i Sotheby ‘s” atorgat per la Fundació Pilar i Joan Miró pel treball “Conrear la sorpresa: l’art contemporani com a font de plaer i de coneixement”.
 • Catalina Sbert és mestra d’Educació infantil i Primària, professora especialitzada en Pedagogia Terapèutica i llicenciada en Història de l’Art.

Objectius

 • Reconèixer l’Art com a eix per al creixement personal i social.
 • Donar sentit profund a les activitats d’Educació Artística.
 • Ser conscients de la importància de la mirada i del paper dels sentits
 • Cultivar la curiositat.
 • Aprendre a establir relacions: l’Art com a cruïlla.
 • Conèixer-nos a nosaltres  mateixos un poc millor.
 • Fomentar la consciència de que ens necessitam els uns als altres. Teixir vincles socials cordials i estimulants.

Continguts:

 • L’Art com a font de plaer, de coneixement i d’inspiració.
 • La intervenció docent: L’equilibri entre el diàleg i l’acció.
 • La importància dels processos per millorar la intevenció.
 • Les tècniques artístiques al servei del que es vol expressar.
 • El pas de les concepcions lineals a les concepcions en xarxa.
 • Organització i gestió de les propostes artístiques a nivell individual i col·lectiu.
 • Consciència i reflexió sobre el progrés personal i grupal.

Metodologia

Jugarem amb el desordre, cercarem i crearem relacions, farem creacions flexibles, cercarem plantejaments poc evidents, fugirem de les seguretats, no cercarem la millor solució sinó aquella que per a cada un sigui la més important, defugirem de la convenció, expressarem des del nostre moment sense por al ridícul i als judicis, sense la preocupació de cercar la bellesa.

Per tant, seran sessions on es combinarà el diàleg, el fer, el desfer, el refer i la reflexió individual i conjunta. Sessions on a través de la pràctica cercarem les teories que la sustenten.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Proposta d’activitat: Desenvolupar diferents activitats a l’aula dins una Unitat Didàctica emprant tècniques artístiques, incidint en la millora creativa de l’alumnat en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció