El cant coral: una formació integral

OBJECTIUS

 • Conèixer la tècnica vocal pròpia i per a infants i joves
 • Saber expressar-se amb un gest de direcció mínim.
 • Reconèixer i aplicar recursos didàctics a peces musicals corals.
 • Conèixer diferents ritmes d’assaig.
 • Saber adequar el repertori a l’edat d’aprenentatge i diferent de cada coral/cor.

CONTINGUTS

 • Tècnica vocal per a infants i joves. També treball de la pròpia.
 • Tècnica de direcció coral.
 • A partir de peces proposades donar recursos didàctics i propostes pedagògiques específiques.
 • Eines de treball per al muntatge de les peces corals.
 • Coneixement de les possibilitats vocals i musicals de cada etapa madurativa.

METODOLOGIA

A través d’un repertori ric i plural treballarem d’una manera pràctica el coneixement de: veu / direcció / dinàmiques corals / , etc.

PONENT:

Elisenda Carrasco Ribot

Titulada en Direcció, Composició i Pedagogia és convidada arreu del món a impartir tallers corals i formacions de directors..

Directora del Cor Canta, cor femení Voxalba i el Cor infantil Sant Cugat. És codirectora de l’activitat Cantània de L’Audotori de Barcelona i professora de Didàctica del Conjunt Coral a l’ESMUC.

Plena de dinamisme, Elisenda Carrasco treballa fa més de trenta anys, des de la seva formació musical i pedagògica, amb una energia i una visió sense límits que eixamplen els horitzons musicals tant tècnicament com sonora.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE