Educació Física de compromís

OBJECTIUS

L’objectiu del curs és reflexionar sobre el paper l’Educació Física des d’un enfoc competencial i proposar estratègies per a un treball més incardinat en la vida quotidiana i dotant-la d’un esperit molt més solidari i compromès tant amb la societat més propera com en la universal.

CONTINGUTS

Aprenentage Servei (ApS)
Treball cooperatiu
Educació física emocional
Avaluació compartida i formadora

METODOLOGIA

Bàsicament el curs plantejarà reptes per a treballar i desenvolupar en grups a partir de
metodologies cooperatives i del discurs i exposició del docent.

FORMADOR

Enric M. Sebastiani Obrador
 Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la Universitat Ramon Llull
 Secretari acadèmic i professor del Grau en CAFE de la FPCEE Blanquerna – URL
 Vicepresident europeu de la Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP)
 Màster en Assessorament Psicopedagògic – ISEP i UPC
 Especialista en tractament de la diversitat escolar – UAB

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

La transferència i aplicabilitat esperada poden ser executades tant per a un grup-classe des de l’assignatura d’Educació Física, com dimensionades com a projectes interdisciplinars de centre; amb la intervenció de diferents assignatures; com, fins i tot, arribant a replantejar i/o a reforçar l’estil i el model educatiu d’un centre.