Educació Física: Avaluar per aprendre

Ponents

Carlos Zurita

 • Carles Zurita és Licenciat en Educació Física i duu 20 anys d’experiència com a docent d’educació física a l’escola Virolai de Barcelona. És formador de professorat d’educació física i tutor de pràctiques al màster de formació del professorat. És co-autor de llibres com “Una Educación Física para la vida” (INDE. 2014) o “los secretos del profesorado eficaz en Educación Física” (INDE. 2010). Ha col.laborat en nombrosos articles al voltant de noves experiències en educació física i ha obtingut dos premis TAC del Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb #EFTeam. En l’actualitat, forma part de la Comisió d’experts en docència del Col.legi Oficial de Llicenciats en Educació Física de Catalunya.
  El podeu trobar a xarxes socials a: @carleszurita

Objectius

 • Analitzar la situació actual i les pràctiques utilitzades habitualment per a avaluar l’educació física.
 • Reflexionar sobre l’avaluació competencial aplicada a l’educació física: què i per què.
 • Experimentar dinàmiques de classe per a avaluar potencialment els distints continguts en educació física.
 • Crear instruments d’avaluació en grups reduïts.

Continguts:

 • L’avaluació: concepte, funcionalitat i agents implicats (alumnat, famílies i escola)
 • L’avaluació dins del procés d’avaluació per competències. Relació entre objectius i criteris d’avaluació.
 • Els instruments d’avaluació: quins i quan
 • La qualificació: definició de nivells i competències
 • Disseny de situacions pràctiques per a la recollida de dades
 • Creació d’instruments d’avaluació competencials

Metodologia

 • S’utilitzaran metodologies actives, on els assistents experimentaran de manera vivencial les situacions presentades per tal de poder reflexionar sobre elles a partir de la experiència pròpia. La reflexió conjunta de la vivència permetrà enriquir les propostes que es facin, així com analitzar les possibles adaptacions a la realitat dels centres. Finalment, es pretén que l’alumnat aconsegueixi autonomia en la generació de la documentació referida al procés avaluatiu, mitjançant el treball cooperatiu en petits grups.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.
 • Proposta d’activitat: Elaboració d’un document en el que es recullin instruments d’avaluació treballats dins el taller i adaptats a les necessitats específiques d’un determinat grup d’alumnes, sempre basat en el model de competencies exposat durant el curs. Aquestes eines d’avaluació s’han de poder posar en pràctica dins un grup classe.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

 • Dijous 27 de juny de 9h a 14h
 • Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció