Educació Emocional pel benestar emocional i la prevenció de conflictes. Grup B

OBJECTIUS

 • Conèixer la naturalesa de les emocions, els seus components i les seves repercussions en el pensament, en el comportament i en la salut.
 • Conèixer les bases neurocientífiques del cervell emocional vs el cervell cognitiu.
 • Desenvolupar competències emocionals bàsiques (consciència, regulació i autonomia emocional, competències socio-emocionals i competències per a la vida i el benestar ).
 • El model comprensiu 24/7 d’educació emocional.
 • Implementar un programa d’educació emocional per l’entrenament del benestar emocional i la reducció del conflicte. Conèixer tècniques de gimnàstica emocional.

CONTINGUTS

 • Aprenentatge Social i Emocional-Social and Emotional Learning (SEL)
 • Elements d’Anàlisi de la Convivència
 • Anàlisi del conflicte i dels protagonistes
 • Reconeixement Emocional i Interpretació del Comportament No Verbal
 • Pautes d’intervenció davant el conflicte

METODOLOGIA

 • El cervell emocional vs el cervell cognitiu. Activitats pràctiques per l’entrenament.
 • Les competències emocionals. Activitats pràctiques per l’entrenament.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una proposta de transferència, participant activament a les sessions (presencialitat i taules de gimnàstica emocional que hauran de fer) i creant activitats d’educació emocional per implementar a les aules.

Els alumnes del centre educatiu entrenaran les seves emocions, augmentaran el seu benestar, el vincle amb els altres, la capacitat de comunicar-se emocionalment i entomaran els conflictes des de la mirada del respecte i l’assertivitat.

PONENT:

Maria Navarrete Fa.
Maria es defineix com a “educadora-animadora socioemocional” ja que el seu propòsit és educar emocionalment, des del sentit de l’humor, per acompanyar a les persones en l’augment de la percepció del seu benestar personal. http://www.gimnasticaemocional.com
És Llicenciada en Belles arts, Educadora Social, màster en Educació Emocional i Benestar, màster en Neuroeducación, directora de lleure, instructora en simulació i experta en el treball de l’Autoestima des de la Psicologia Positiva.
Presidenta de l’Associació ARCS que gestiona diversos projectes relacionats amb l’educació social i professora en diverses universitats.
Sòcia fundacional de la Xarxa Internacional d’Educació Emocional i Benestar i(RIEEB) coordinadora de l’equip de secundària, de la Xarxa Internacional de Centres Educatius (RICE_RIEEB)
Animadora per a públic familiar des de 1987 http://www.aicarai.com

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE