Disseny Universal per a l’Aprenentatge

Ponent

Coral Elizondo és Llicenciada en Psicologia, especialitat de psicologia educacional. Diplomada en professorat d’EGB. Especialitat de ciències, pedagogia terapèutica i música. Diploma en DUA. Ha treballat com a mestra, orientadora i professora associada en la Universitat de Saragossa en el departament de Didàctica i Organització Escolar.

Ha participat com a ponent en diferents events, nacionals i internacionals relacionats amb l’educació sobre temes varis: intel·ligències múltiples, altes capacitats, metodologies actives per a la inclusió, personalització de l’aprenentatge, avaluació autèntica, innovar per a incloure, canvi de mirada, centres garants de la inclusió i Disseny Universal per a l’Aprenentatge.

Realitza assessorament pedagògic en centres educatius amb propostes transformadores d’aula diversificada per a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

Objectius

  • Identificar el Disseny Universal per a l’Aprenentatge com el marc conceptual de l’educació inclusiva que permet garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat a tot l’alumnat.
  • Abordar les bases de la recerca i aplicació del DUA orientat al disseny curricular.
  • Reflexionar sobre la seva aplicació pràctica i les aules diversificades.
  • Programació didàctica o disseny curricular en el marc DUA.

Continguts:

  • ODS número 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
  • Portafoli dels talents.
  • Disseny Universal per a l’Aprenentatge.
  • Aules diversificades.

Metodologia

Metodologia activa-participativa, alternant exposició teòrica, comprensió, anàlisi i reflexió del quefer educatiu en un centre educatiu i a les aules.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Formulari d’inscripció