Disseny de projecte d’innovació de centre basat en Laudato si

Ponent

 

Antonio Cara

  • Antonio Cara Rivas és mestre i llicenciat en Història Contemporània per la UB. Postgrau i Màster en Informàtica educativa i Telemàtica pel professorat per la UB. Especialista en innovació educativa, formador i consultor en processo de canvi a l’escola

Objectius

  • Dissenyar la visió del pla d’innovació de centre des d’una acció compartida
  • Construir el pla d’acció per un període de 4 anys
  • Especificar el detall de les activitats a dur a terme pel primer any

Continguts:

  • Conèixer què és el pla d’innovació de centre a partir de idees i inspiracions que ja fan servir d’altres escoles
  • Presentar l’encíclica “Laudato Si” i la seva relació amb l’agenda 2030 de la ONU des dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • Definició de la visió, planificació i acció del pla d’innovació

Metodologia

Expositiva i cooperativa. Els alumnes treballaran per equips la visió, definició i desevoluoamengt del pla d’innovació de centre de manera compartida. S’aplicaran processos d’activitats basades en el design thinking

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Proposta d’activitat: Els participants hauran de realitzar una activitat de transferència que consisteixi en redactar un pla d’innovació aplicable a l’aula o al centre, basat en l’encíclica “Laudato Si”, on s’estableixin objectius de desenvolupament sostenible i la metodologia del design thinking per al treball amb els alumnes i amb el claustre.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció