CURS: VISUAL THINKING EN EDUCACIÓ, DIBUIXAR PER APRENDRE

IMPORTANT: Per petició expressa de la ponent, es demana als alumnes d’aquest taller que duguin la seva pròpia tablet i un stylus (llapis per escriure a la tablet), i que tinguin instalada una d’aquestes dues aplicacions: Sketches o Procreate.

                                                        

Garbiñe Larralde

És llicenciada en Belles arts i ha obtingut el Diploma d’Estudis Avançats al programa de doctorat “Art i recerca” per la Universitat del País Basc. És també mestra en disseny per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

Actualment treballa com a professora de batxillerat i tutora de 3º ESO en el Col·legi Jesús María de Bilbao. Autora del MOOC Visual Thinking en Educació del INTEF i dinamitzadora de diversos cursos, dissenya i desenvolupa cursos de formació de docents. La seva labor està centrada en la recerca i experimentació de l’ús del Visual Thinking en confluència amb les metodologies actives i el desenvolupament de la competència digital.

Manté una presència activa a les xarxes participat en diverses comunitats d’aprenentatge com Aulablog, Espiral i EduCaféBilbao.

Coordinadora del projecte col·laboratiu No me cuentes historias… Dibuja-me-las! recull en el blog Enredar y aprender les seves experiències formatives i reflexions. En twitter és @garbinelarralde

DESTINATARIS:

Dirigit a professorat de totes les etapes obert a l’aprenentatge de metodologies actives i interessat en la incorporació del pensament visual (Visual Thinking) a la seva pràctica docent.

CURS:

BLOC 1: VISUAL THINKING I ABP (5 hores)

Objectiu: Analitzar i valorar els usos que el Visual Thinking té com a eina per al treball actiu a l’aula.
Idees clau: El Visual Thinking per a desenvolupament de l’Aprenentatge Basat en Projectes.
Càpsula visual: Dibuixar el que sentis (tacte)
Repte: Construir un mapa visual d’un projecte.
Metacognició: (comprendre, aplicar) Imagina quin altre ús pots donar al Visual Thinking. Tens 1 minut per explicar la teva idea.

BLOC 2: AUDIOVISUALTHINKING ( 5 hores)

Objectiu: Desenvolupar la competència digital a través de la pràctica amb formats audiovisuals realitzats en clau Visual Thinking.
Idees clau: El Visual Thinking i l’alfabetització audiovisual.
Càpsula visual: Dibuixar el que escoltes.
Repte: Crear un Draw My Live de presentació (personal, assignatura, unitat)
Metacognició: (comprendre, aplicar, crear) Crea un video d’1 minut en el qual desenvolupis la idea principal que et portes del curs utilitzant com a entrada: “Sabies que…”

METODOLOGIA

El curs és eminentment pràctic. Els participants s’organitzaran en equips i l’espai de treball es transformarà en un laboratori en el qual el treball visual es planteja des de dues dimensions:

  • una productiva: s’aprèn des de l’experimentació, integrant l’error com a part de l’experiència d’aprenentatge.
  • una reflexiva: s’utilitzen estratègies d’anàlisi i contrast amb l’objectiu de descobrir com a àmbits de millora aquelles àrees en les quals els sabers de cadascú són menys sòlids.

RECURSOS

  • 1 Tisores
  • Llapis, goma, maquineta

Equip TIC

  • Ordinador portàtil
  • Dispositiu mòbil (Iphone, Ipad, Tablet o smartphone)
  • lector de codis QR instal·lat: i-nigma
  • escàner de documents: camscaner
  • creador de time lapses: pic pac
  • dibuix: Paper 53, Sketches o Procreate