Cultura de Pensament: La reflexió a l’aula

Ponent

Almudena Meroño

 • Almudena Meroño és Mestra d’Educació Infantil i Primària i Tècnic en Disseny gràfic. Té 13 anys d’experiència com a tutora a P4, P5 i 1r de Primària i 15 anys amb càrrecs de coordinació i direcció acadèmica de l’etapa d’infantil i Primària, on va dur a terme una renovació metodològica basada en el pensament. Co-autora del llibre “Inteligencias Múltiples en Acción, Educación Infantil en el Colegio Montserrat” i col·laboradora en la creació del mètode de lectoescriptura de “Ludilletres”.

Objectius

 • Comprendre la importància de crear una cultura de pensament a l’aula per tal de que els alumnes ho puguin aplicar a nivell acadèmic i personal
 • Aprendre rutines i destreses de pensament per aplicar a l’aula
 • Crear un índex per fer el portfoli de l’alumne

Continguts:

 • Cultura de pensament: reflexió i diferenciació entre rutines i destreses
 • Rutines de pensament: veig-penso-em pregunto, C.S.I. (color, símbol, imatge), 3-2-1 pont, paraula-idea-frase, cercle de punts de vista, explanation game, punts cardinals, abans pensava-ara penso…
 • Destreses de pensament: Parts i tot, Comparar i contrastar, Presa de decisions
 • Portfoli: Explicació, reflexió i creació d’un índex per portar-ho a terme el curs vinent.

Metodologia

 • Master-class: Explicació per part del ponent
 • Participació activa en la creació dels mapes de pensament
 • Agrupacions i treball per etapes – cicles – assignatures per tal de poder crear l’índex del
 • Portfoli

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria. Proposta d’activitat: Aplicació didàctica al grup classe i a la etapa de les rutines i destreses de pensament. Creació dels índex (de realització immediata els mateixos dies del taller)

Posada en pràctica de les rutines i destreses (al llarg del primer trimestre del curs)

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (C/Sebastià Arrom 3, 07008 Palma)

Dijous 27 de juny de 9h a 14h

Divendres 28 de juny de 9h a 14h

Formulari d’inscripció