Creació audiovisual a l’aula

Ponent

Héctor Vidal és Enginyer de Telecomunicacions especialitzat en So i Imatge. Ha estat professor d’acústica i matemàtiques en l’àmbit universitari i professor tutor al cicle formatiu de grau superior de disseny d’aplicacions multiplataforma on impartia programació i disseny web. Actualment és professor de matemàtiques i robòtica, tutor de batxillerat i cap del Departament de matemàtiques de batxillerat al Col·legi Sant Josep Obrer.

Objectius
 • Conèixer els aspectes fonamentals del model pedagògic de classe invertida.
 • Entendre el procés de creació com a essencial per optimitzar el grau d’ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer les principals eines de creació i edició de material audiovisual útils per a l’aula.
 • Aprendre a donar interactivitat al material audiovisual com a eina esencial d’autoavaluació i avaluació de l’aprenentatge.
 • Avaluar correctament el material audiovisual.

Continguts

 • Flipped Classroom: aspectes bàsics. Taxonomia de Bloom.
 • La creació com a procés essencial de l’aprenentatge: invertint la piràmide.
 • Eines per a la creació de material audiovisual a l’aula i per l’aula: eines i dispositius.
 • Eines per a l’edició de material audiovisual. Com fer que un material sigui atractiu i interessant.
 • Eines per a la interactivitat del material audiovisual. Rellevància de la interactivitat del material.
 • Avaluació del material audiovisual i del grau d’aprenentatge assolit. Analítiques de l’aprenentatge.

Metodologia

S’utilitzaran metodologies innovadores d’aprenentatge que facilitin als mestres planificar el treball amb el model flipped classroom fomentant la creació de material mitjançant l’aprenentatge experiencial. Es durà a terme un treball actiu, col·laboratiu i vivencial que facilitarà l’adquisició d’aprenentatges als alumnes.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc:

 • Sant Josep Obrer. C/ Sebastià Arrom 3, 07008 Palma.

Dates i horari:

 • Divendres 15 de novembre de 16 a 20h
 • Dissabte 16 de novembre de 8:30 a 14:30h

Formulari d’inscripció