Cooperant aprenem més i millor

Ponents

Agustí Puigserver, lAgustí Puigserver Miralles, llicenciat en Filosofia, màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius per la Universitat de Barcelona. Curs d’Especialista en Aprenentatge Cooperatiu per la Universitat de Minnesota. Director pedagògic de Secundària durant 23 anys a Sant Josep Obrer. Formador de formadors sobre Direcció de Centres, Implentació de la Secundària Obligatòria (FERE-IB, FERE-Madrid i AESECE-Palma i Valladolid), Metodologia AICLE (a Espanya, Lituània, Dinamarca i Anglaterra), formació en Lideratge i Innovació per a Equips Directius (EC-IB), Aprenentatge i avaluació per competències(EC-IB). Coordinador del Gabinet d’Innovació Pedagògica dels Col·legis Diocesans de Mallorca. Autor de diferents publicacions de caire pedagògic en revistes d’àmbit estatal i autonòmic. Autor del blog “El Mussol Despert” on mostra l’aplicació del model d’Ecosistemes d’Aprenentatge a la Història de la Filosofia de segon curs de batxiller.

Cristina Caparrós, mestra especialista en llengua estrangera (UIB), Títol d’Expert Universitari en Competències Lectoescriptores a segon cicle de primària (UIB) i Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en educació infantil i primer cicle de primària (UIB). Mestra durant 8 anys a l’escola La Immaculada, actualment és la directora de primària. Curs d’Especialista en Aprenentatge Cooperatiu per la Universitat de Minnesota.

Objectius

 • Reflexionar sobre els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu
 • Les característiques generals de les dues formes d’aprenentatge cooperatiu: informal i formal.
 • Algunes estratègies d’aprenentatge cooperatiu informal fàcils d’introduir en les classes expositives.
 • Els cinc ingredients que s’han de tenir en compte en planejar una tasca cooperativa.
 • Aprofundir en les possibilitats didàctiques de l’aprenentatge cooperatiu.

Continguts

 • Què aporta de més l’aprentatge cooperatiu?
 • Tipus d’aprenentatge cooperatiu (Grups base cooperatius, cooperatiu informal i cooperatiu formal) i aplicacions didàctiques.
 • El cooperatiu informal com eina clau per a transformar les classes expositives en cooperatives.
 • Els cinc ingredients de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Construir equips formals a partir de determinats paràmetres. Dinàmiques per treballar la cohesió de grup.
 • Disseny i avaluació d’activitats d’aprenentatge cooperatiu.

Metodologia

Metodologia vivencial i activa, en la que els docents experimentaran els elements i les tècniques d’aprenentatge cooperatiu mentre aprofundeixen en el coneixement de les mateixes.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc, dates i horari:

Sant Josep Obrer (Carrer Sebastià Arrom, 3, 07001 Palma, Illes Balears)

 • 27/11/2020 [16:00-20:00h]
 • 28/11/2020 [8:30-13:30h]

Formulari d’inscripció