ComunicaLab. Lectoescriptura a educació primària

OBJECTIUS

  • Reflexionar sobre l’avaluació en les àrees de llengües (català i castellà).
  • Detectar quines necessitats tenim en el nostre dia a dia quan parlam d’avaluació de la lectoescriptura.
  • Plantejar canvis metodològics a l’hora d’avaluar que fomentin l’experimentació, el treball competencial, el descobriment i l’autonomia de l’alumne davant el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura.

CONTINGUTS

  • Avaliuació formativa de les competències lectoescriptores (català i castellà).
  • Instruments d’avaluació formatius: checklist, rúbirques i dianes.

METODOLOGIA

El taller constarà d’una una part teòrica que servirà per a fonamentar les bases de la proposta presentada. Aquesta fonamentació teòrica s’intercalarà amb una part pràctica, vivencial per compartir experiències. Durant aquests moments, els participants experimentaran amb els recursos presentats per avaluar les seves possibilitats.

PONENT:

Maria Àngels Nievas Morcillo: Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès i PT. Màster de Intel:ligències Múltiples i Treball Cooperatiu. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys com a mestra La Inmaculada i 2 anys a AIXA.

Marina Cabot Prats: Mestra d’Educació Primària, especialista d’anglès. Màster de Professor d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Col·laboradora del mètode Comunicalab. 5 anys als col·legis diocesans.

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

  • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE