Competències emocionals a l’etapa d’infantil

Ponent

Raúl Genovés

  • Raúl Genovés Company és Doctor en Filosofia. Titulat superior en teràpies naturals. Màster pràctic en psicologia transpersonal. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. Director i professor del Màster en Competències Emocionals, títol propi de la UIB. És professor col·laborador a programes de formació de diversos centres educatius i de professorat d’àmbit estatal.

Objectius

  • Conèixer l’estructura i el funcionament del sistema nerviós central i el desenvolupament global del nin per poder atendre les necessitats que sorgeixen a l’aula d’infantil.
  • Fomentar l’autoconsciència i el coneixement de les pròpies emocions del professorat per poder acompanyar als nins en el seu aprenentatge emocional.

Continguts:

  • Nocions bàsiques sobre neuroanatomia i neurodesenvolupament en els nins i com aprofitar les disposicions i aptituds naturals pròpies d’aquesta etapa de neurodesenvolupament en la millora de la pràxis educativa
  • Competències emocionals a l’etapa infantil.
  • Treball en casos pràctics aplicables.
  • Autoconsciència i regulació emocional del professorat. Empatia

Metodologia

Les sessions es dividiran en dues parts, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.
Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament de les propostes pràctiques.
Part pràctica: taller per a la pràctica de les pautes de transferència proposades i les tècniques.
La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. Finalment cercles de diàleg per a contrastar impressions, ajustar les propostes i seqüenciacions de les aplicacions a l’aula i compartir conclusions de la formació.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta d’implementació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Col·legi Sant Pere [Carrer de Baltasar Valentí, 76, 07008 Palma]

Dates i horari: 27/04/21 [16-20h] i 29/04/21 [16h-20h]

Formulari d’inscripció