Com innovam a educació infantil? Projectes de comprensió, pensament i creativitat.

Objectius:

  • Dissenyar un projecte de comprensió basat en les intel·ligències múltiples i el treball cooperatiu.
  • Entendre la necessitat de treballar el pensament i la metacognició amb els infants.
  • Emprar la creativitat a diferents àrees.
  • Definir els diferents rols que el professorat hauria d’assumir.

Continguts:

  • Projectes de comprensió amb intel·ligències múltiples
  • Destreses de pensament
  • Creativitat
  • Els diferents rols del professorat

Metodologia:

La metodologia serà dinàmica i molt participativa. En tot moment s’haurà d’anar treballant i aplicant el que es vagi explicant.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT

L’alumnat crearà i posarà en marxa un projecte de comprensió emprant tots els recursos que haurem anat treballant.

Ponent:

Antònia Martorell Siquier és diplomada en Educació Especial i Màster en Immigració i educació Intercultural. Mestra d’educació infantil al llarg de 9 anys al Col.legi Montserrat de Barcelona (www.cmontserrat.org). Aquesta experiència li ha confirmat les seves creences: els infants necessiten experimentar i reconèixer la realitat en tot allò que aprenen dia a dia. És per això que la seva metodologia de treball a l’aula sempre es basa en l’alumne com a protagonista i el món com a punt de partida. Ha col.laborat amb l’editoral Tekman Books en la creació d’un material per a l’aprenentatge de lectoescriptura basat en les Intel.ligències múltiples. És la coordinadora del Projecte Garbuix.