Col·legis

Els col·legis diocesans són 12 centres que, sota la titularitat del Bisbat de Mallorca, ofereixen una educació obligatòria i postobligatòria concertada. El sorgiment d’aquests centres educatius es troba sovint lligat a les parròquies o a la iniciativa emprenedora de persones d’Església interessades per l’educació. Al llarg de la seva història els col·legis s’han anat consolidant i són coneguts arreu de Mallorca per la seva oferta de qualitat.

Formulari per donar d’ALTA els professors nous [FORMACIÓ]

Aquest formulari és d’ús exclusiu de les secretaries dels Col·legis Diocesans [Requereix codi d’autentificació]

Formulari per donar de BAIXA al professorat [FORMACIÓ]

Aquest formulari és d’ús exclusiu de les secretaries dels Col·legis Diocesans [Requereix codi d’autentificació]