Canvi metodològic a l’àmbit científic dins la Secundària

OBJECTIUS

Introduïr diferents aspectes de metodologies actives dins l’àmbit científic.

Concienciar de la importància del canvi del rol de l’alumne dins l’àmbit científic.

CONTINGUTS

  • Per què canviar? Un canvi de mirada cap a l’educació en l’àmbit científic.
  • Aplicació del Flipped Classroom a l’àmbit científic. Com introduir-lo a l’aula? Exemples pràctics.
  • Aplicació del joc a l’àmbit científic (Gamificació, ABJ i Breakout EDU). Com introduir-lo a l’aula? Exemples pràctics.
  • Avaluació formativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge en l’àmbit científic.
  • Eines per avaluar en l’àmbit científic.

METODOLOGIA

Es combinen les aportacions teòriques amb activitats pràctiques vivencials (actives i participatives) d’aplicació de propostes i continguts. Els assistents compartiran reflexions, experiències i aprendran a utilitzar nous recursos, dissenyant sessions pràctiques per dur a terme a la seva aula.

Es compartiran tots els continguts, iniciatives i propostes sorgides de la formació en un entorn virtual col·laboratiu. A més, tots els recursos estaran a l’abast de tots els assistents dins el mateix entorn.

FORMADOR

Miquel Flexas Sampedro

Professor de ciències del Col·legi El Temple.

Cap del departament d’Innovació Educativa i Introducció de la tecnologia dins l’aula

Postgrau en Innovació, metodologia i avaluació a l’educació

Guardonat amb el premi SIMO Educació 2017 a la millor experiència en Gamificació d’Espanya del 2017.

Finalista als premis Educa Abanca a millor docent d’Espanya de secundària del 2017.

ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA

Es farà una proposta de transferència a l’aula utilitzant una de les propostes metodològiques del curs (Flipped Classroom, ABJ, Breakout EDU o Gamificació) i es compartirà de forma virtual amb la resta del grup i/o amb la comunitat educativa. Aquesta proposta ha d’estar contextualitzada a la realitat de cada participant o grup de participants.