Cantar junts. Una experiència meravellosa

OBJECTIUS

 • Treballar la consciència vocal: exercicis varis per al treball a l’aula.
 • Analitzar i practicar un repertori musical.
 • Elegir un repertori musical i criteris per fer-ho.
 • Conèixer diferents dinàmiques d’assaig.
 • Entendre el valor de les coreografies i el seu ús.

CONTINGUTS

 • Consciència Vocal: exercicis varis per al treball a l’aula.
 • Repertori: Anàlisi i pràctica.
 • Elecció de repertori: mètodes a triar.
 • Dinàmiques d’Assaig.
 • Coreografies: el seu valor i el seu ús.

METODOLOGIA

Es tracta d’una metodologia basada fonamentalment en l’experiència pràctica i que compta amb les diferents edats i característiques dels nens en les seves etapes de creixement. Es fonamenta en una aplicació adequada de la tècnica vocal, a la qual després li acompanya una dinàmica d’assaig molt activa i precisa. Es treballarà molt la interacció amb els nens i la manera d’aplicar els diferents recursos vocals i expressius proposats.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT:

Els participants de la formació realitzaran una posada en marxa d’almenys dues peces de les analitzades i utilitzades en el curs. Es gravaran i enviaran al docent per a poder validar l’après durant el curs.

Els alumnes del centre educatiu podran augmentar el seu repertori musical, alhora que inclouran coreografies i tècniques vocals. A més, comptaran amb diferents dinàmiques d’assaig que els permetin aprofundir millor en l’adquisició de la competència musical.

PONENT:

Josu Elberdin Badiola

Nascut en 1976 a Pasaia (Guipúscoa), realitza els seus estudis musicals en el Conservatori de Grau Mitjà Pasaia Musikal, on obté els títols de professor de Piano i Canto. És al seu torn diplomat en Educació Social per la UPV.
Des de 2000 és professor a l’Escola de Música Municipal de Pasaia i és a més organista titular de la Parròquia de La nostra Senyora del Carmen de Trintxerpe (Pasaia) des de 1991.
Imparteix Seminaris i cursos de Direcció coral infantil i adulta, i exerceix de jurat en concursos corals i de composició a nivell Nacional i Internacional

Cal destacar sobretot la seva labor en el camp de la composició. Entre tota la seva producció és ressenyable l’obtenció de diversos premis de composició, així com l’escriptura d’obres obligades i encarregades per Certàmens i Cors prestigiosos del panorama Internacional per a concursos o Festivals com Tolosa International Choral Competition, Taipei International Choral Festival, Europa Cantat Júnior, Simposium Coral Mundial de l’Argentina 2011 i Barcelona 2017, Quinzena Musical de Sant Sebastià, Musikaste,….

AVALUACIÓ PER ACCEDIR A LA CERTIFICACIÓ D’APROFITAMENT 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].
 • Projecte de transferència a l’aula per a l’homologació de la formació, d’acord amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig de 2017). https://edu.diocesansmallorca.org/projecte-homologacio/

IMPRESCINDIBLE INSCRIURER-TE AMB EL CORREU CORPORATIU DEL CENTRE