Avaluació educativa competencial: fer-ho bé i de forma significativa

Ponent

Albert Campos Ribot

És llicenciat en filologia catalana per la UIB (2013), titulat en Màster de Formació del Professorat (2014) i també en el curs experto en innovación, metodologías y evaluación aplicadas a la educación (2020) per la Fundación Maecenas, educación y cultura. És professor de llengua catalana i literatura i secundària des del curs 2013/2014 i habilitat de llatí des del curs 2018/2019 a l’Escolania de Lluc. Té un canal de youtube homònim amb el qual fa classe invertida a les seves sessions de llengua catalana. .

Objectius

 • Analitzar la concepció que té el claustre sobre l’avaluació educativa • Obrir un nou camí cap a una avaluació competencial.
 • Presentar i valorar les avaluacions externes.
 • Crear proves d’avaluació competencial a partir d’exàmens existents.
 • Avaluar els indicadors competencials del professor

Continguts:

 • Marc de conceptualització de l’avaluació educativa.
 • Avaluacions externes
 • Avaluacions internacionals
 • Proves autonòmiques.
 • L’avaluació educativa en el marc del PEC.
 • Avaluació de l’aprenentatge dels alumnes.
 • Avaluació dels aspectes organitzatius (funcionament i programes) o Avaluació dels professors (competències docents).

Metodologia

El curs s’iniciarà amb un fonament teòric per després continuar a partir de les aportacions dels assistents (intervencions, anàlisi d’exemples, debat), les quals seran fonamentals per dur a terme les activitats de transferència, que seran aplicables a l’aula des del moment de la seva creació.

Activitat de transferència

• Elaboració d’activitats contextualitzades
• Creació de proves avaluatives de caire competencial.
• Elaboració del perfil competencial ideal d’un professor preparat per al futur.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Escolania de Lluc [Plaza Peregrins, 1, 07315 Lluc]
Dates i horari:

1ª Sessió: dimecres 14 d’abril de 16:00 a 18:00
2ª Sessió: dimecres 28 d’abril de 16:00 a 18:00
3ª Sessió: dimecres 12 de maig de 16:00 a 18:00
4ª Sessió: dimecres 26 de maig de 16:00 a 18:00 

Modalitat: PRESENCIAL (sempre i quan la normativa vigent a l’hora d’impartir-se el curs ho permeti. En cas contrari, seria SÍNCRON ONLINE)

Places: 30

Formulari d’inscripció