Avaluació Competencial-Coordinadors

[Adreçat als Coordinadors de competències dels Col·legis Diocesans]

Aquest taller s’impartirà a Raixa

Dates i horari: 4/12/2017 [9h a 14h] i 12/02/2018 [8:00h a 11:00h]

 

“Diga’m com avalues i et diré com aprenen els teus alumnes”, no deixa de ser una dita que reflecteix la importància dels processos d’avaluació en l’aprenentatge. Si parlam de competències no feim més que reforçar aquesta idea. El treball de les competències suposa un canvi en l’enfocament dels pilars dels processos d’aprenentatge, entre ells l’avaluació.

L’avaluació competencial incorpora els alumnes en el procés d’avaluació de forma que es produeix la intersubjectivitat i es treballa la reflexió i la metacognició; valora els múltiples talents de cada un dels alumnes, tenint en compte els processos i els resultats; incardina l’avaluació al llarg de tot el procés d’aprenentatge, usant diferents instruments; en definitiva, entén que l’avaluació és un procés de millora continuada, dinàmic i multidimensional.

Per tal de situar-nos en el tema, vos deixam aquestes referències fonamentals:

 • Entrevista a Carles Monereo.

*Els objectius i continguts s’han d’acabar de concretar.

Objectius:

 • Identificar els aspectes metodològics i de gestió de l’aula que afavoreixen una educació per competències.
 • Assessorar a l’equip directiu sobre els principis, característiques i condicions de l’avaluació competencial, formativa i inclusiva.
 • Aportar instruments, mètodes i estratègies que permetin a l’equip directiu orientar a l’equip docent en la revisió i elaboració de proves d’avaluació competencials, formatives i inclusives.

Continguts:

 • Els supòsits teòrics de partida.
 • El projecte GAPPSISA, la nostra experiència.
 • Aplicació a una prova d’avaluació real.
 • Estratègies per la seva implantació al centre.
 • Problemes i incidents freqüents en l’avaluació.
 • Debat

 

RECURSOS

Responsables del taller

 • Núria Suñé és llicenciada en Psicologia amb un Màster en Psicologia Infantil i Juvenil (AEPCC) i un Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE).
  Doctoranda en Psicologia de l’Educació.
  Actualment desenvolupa la seva tasca a Blanquerna (Universitat Ramon Llull) essent directora del Centre Future (www.centrefuture.com) i assessora de Sintedi (www.sintedi.com)
  Com a línies d’investigació trobam les següents:
  -La Formació de la Identitat de l’Investigador Novell.
  -Impacte de les xarxes de desenvolupament professional en
  -la Identitat Investigadora.
  -Impacte dels esdeveniments significatius en la Identitat Investigadora.