Aules creatives. L’enginyeria com a recurs per millorar l’aprenentatge.

Ponent

Marc Estruch VivanEnginyer Informàtic. Màster de Formació del professorat. Professor  i Coordinador TIC del Col·legi Montserrat de Barcelona. Formador de professors. Emprenedor.

Objectius

L’objectiu principal és el d’apropar el món de la enginyeria a les aules, per entendre i apropiar-se de la tecnologia; i que, d’aquesta manera, ens pugui ajudar a millorar les nostres classes: desenvolupant un pensament crític, fomentant la creativitat i trobant noves formes per fer arribar els conceptes de qualsevol assignatura als alumnes, d’una manera més motivadora i vivencial.

A més a més:

 • Conèixer exemples tecnològics de fàcil aplicació a l’aula.
 • Emprar la tecnologia com a medi (recurs) i no com a fi.
 • Entendre el concepte del Learning by Doing (aprendre fent).
 • Ser capaç de dissenyar una activitat o projecte dins del currículum fent ús d’eines tecnològiques a través del treball col·laboratiu i/o PBL

Continguts

Part teòrica i demostrativa (2h)

 • Exemples d’aplicació de l’enginyeria a l’aula.
 • Metodologies d’aprenentatge que faciliten la incorporació de recursos tecnològics.
  • Projectes interdisciplinars
  • PBL
  • Design Thinking
  • Tinkering
 • Recursos tecnològics
  • Circuits elèctrics
  • Impressió 3D + TinkerCAD + Cura
  • Aplicatius online
  • Coding
  • Arduino
  • Makey Makey
  • Lego WEDO
  • Lego Mindstorms
  • Recursos d’organització
  • Realitat augmentada + VR

Part pràctica (2h)

 • Projecte de Geografia
 • Projecte de Llengua
 • Projecte d’Història

Brainstorming del projecte (1h)

 • Distribució 10 grups de 3 segons etapes / escoles / assignatures (què us interessa més?)
 • Brainstorming per decidir el projecte
 • Plantilla de planificació
 • Enfoc del projecte amb design thinking

Realització del projecte (5h)

 • Metodologia Design Thinking
 • Disseny del projecte
 • Feedback intermig
 • Redisseny
 • Posada en comú

Metodologia

Per tal d’incorporar els recursos tecnològics de manera efectiva a l’aula es treballarà a través de projectes interdisciplinars i petits PBLs.

Els alumnes coneixeran exemples d’aplicació i practicaran amb el material del curs.

Un cop decidit el projecte a desenvolupar en el curs, es dissenyarà a través del Design Thinking i Treball cooperatiu. Aquest projecte dissenyat pels alumnes incorporarà la tecnologia i l’enginyeria i el tinkering com a eines per transmetre de manera més efectiva els continguts curriculars triats per l’equip