Aules cooperatives

Ponent

Almudena Meroño és professora del CC Manyament. Ha estat directora del CC Montserrat durant quasi 10 anys, duent a terme una innovació metodològica basada en el pensament.

Objectius

  • Conèixer amb major profunditat l’aprenentatge cooperatiu i exposició de dubtes al respecte.
  • Gestió de metodologies actives a l’aula, PBL desenvolupats i exposició d’un model de programació.
  • Iniciar el treball col·laboratiu entre el professorat. Rols dels professors.

Continguts

  • Aprenentatge cooperatiu
  • PBL
  • Metodologies actives
  • Team teaching
  • Aprenentatge col·laboratiu
  • Rol del professorat dins l’aula

Metodologia

Les sessions constaran d’una part teòrica i una pràctica, treballant sempre a partir de diferents casos en els quals els professors hauran d’aplicar els recursos proposats. Es combinarà les explicacions del ponent amb una metodologia dinàmica i participativa.