Assertivitat, cohesió i tractament constructiu de conflictes

Ponent

Raúl Genovés

  • Raúl Genovés Company és Doctor en Filosofia. Titulat superior en teràpies naturals. Màster pràctic en psicologia transpersonal. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. Director i professor del Màster en Competències Emocionals, títol propi de la UIB. És professor col·laborador a programes de formació de diversos centres educatius i de professorat d’àmbit estatal.

Objectius

  • Facilitar recursos, continguts i propostes per al coneixement i la pràctica de l’assertivitat.
  • Aportar recursos per a la facilitació de l’harmonia entre pensament, sentiment i conducta a nivell intrapersonal.
  • Aportar recursos per a fomentar actituds i comunicació assertives a les relacions interpersonals.

Continguts:

  • Les relacions intrapersonals i interpersonals.
  • Consciència emocional i regulació.
  • Consciència cognitiva i realisme constructiu.
  • Comprensió i foment de les actituds assertives.
    Prevenció i tractament constructiu de possibles conflictes, propis de les relacions humanes.

Metodologia

Les sessions es dividiran en dues parts, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.
Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament de les propostes pràctiques.
Part pràctica: taller per a la pràctica de les pautes de transferència proposades i les tècniques.
La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas.

Activitat de transferència

Identificació dels continguts, aspectes i dinàmiques dels quals s’encarregarà cada professora o professor per grup.
Disseny del programa pautat per a la facilitació de les competències emocionals bàsiques seleccionades.
Elaboració de les unitats didàctiques amb les tècniques i propostes específiques seguint la seqüència de
1. Consciència sensorial i benestar
2. Consciència emocional i regulació
3. Habilitats socio-emocionals
4. Els cercles de diàleg per a la pràctica de l’assertivitat
Selecció dels recursos, activitats i temporització.
Fitxes de seguiment i avaluació.
Reunions periòdiques del professorat per a contrastar resultats, identificar millores i possibles dificultats i ajustar el pla general de transferència.
En el cas del professorat i a fi de facilitar la seva pròpia autoconsciència emocional, regulació, empatia i assertivitat es pautaràn activitats i exercicis individuals i dinàmiques per a compartir en grup, aprofitant les reunions establertes per a la revisió de les activitats de transferència, entre altres.
Es facilitaran qüestionaris i eines d’autoinforme per a identificar necessitats, establir objectius i comprovar avanços i resultats, en forma de pre i posttest.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Fra Joan Ballester [Carrer del Pare Alzina, s/n, 07630 Campos]
Dates i horari:

1ª Sessió: 24/04/2021 – 09:00 h a 14:00 h
2ª Sessió: 30/04/2021 – 16:00 h a 20:00 h

Modalitat: PRESENCIAL (sempre i quan la normativa vigent a l’hora d’impartir-se el curs ho permeti. En cas contrari, seria SÍNCRON ONLINE)

Places: 30

Formulari d’inscripció