Aprofundim en avaluació competencial

Ponent

Aquesta formació és una CONTINUACIÓ del taller del primer i segon trimestre

Tomeu Castell és llicenciat en filologia catalana i diplomat en magisteri. Ha impartit classes a tots els nivells educatius des d’infantil a la Universitat de les Illes Balears. Actualment és professor i coordinador del projecte a21 a l’IES Joan Alcover.

Objectius

 • Entendre l’avaluació com a motor de la millora de l’aprenentatge
 • Aprofundir en l’us de rúbriques
 • Conèixer altres eines i recursos per a l’avaluació competencial

Continguts

 • Rúbrica analítica, holística i gràfica
 • Els exàmens cooperatius
 • El portafoli
 • La diana
 • El contracte pedagògic
 • El quadern del professor

Metodologia

Aquesta formació constarà de 9 hores presencials guiades pel ponent on es combinaran aspectes teòrics i pràctics per iniciar als equips docents amb l’avaluació competencial.

Activitat de transferència

 • Els assistents hauran de realitzar una proposta d’avaluació dins del marc ILE i competencial d’una part de la seva matèria d’aplicabilitat directa i de tal forma que serveixi de model transferible a anàlogues matèries i currículums d’altres matèries i cursos de l’etapa.Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

 • En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

 

Lloc, dates i horari:

Col.legi La Immaculada, C/Robert Graves 38, 070015 Palma

 • Dijous 26 de març de 16:30 a 19:30
 • Dilluns 4 de maig de 16:30 a 19:30
 • Dimarts 2 de juny de 14:30 a 17:30

Formulari d’inscripció