APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES [ABP]

ROSA LIARTE

Llicenciada en Història per la Universitat de Màlaga. Ha exercit durant 2 anys com a professora de Geografia i Història a l’IES Vega de Mijas, i altres dos a l’IES Las Lagunas, actualment és professora de Geografia i Història a l’IES Cartima i coordinadora TIC del centre, un IES on l’Aprenentatge Basat en Projectes i la innovació educativa és la seva principal meta. Creadora del blog de classe Leccionesdehistoria.com, el qual és d’ús didàctic per al seu alumnat, i recurs per a altres professors. És administradora dels blocs: alertasiPhone, todoiphone.net, alertas Android i alertasMac. Convertint-se en especialista en l’ús de apps educatives, àmbit en el qual intenta innovar a través de noves metodologies.

Va començar la faceta com a formadora del professorat en el Centre d’Ensenyament del Professorat (CEP) de Marbella-Coín, on va començar a impartir el Mòdul II de l’Escola TIC 2.0 per donar a conèixer l’ús de les TIC’s a l’aula l’any 2010, recentment començava la carrera com a professora de secundària.

Continúa compartint els coneixements sobre l’ús de les noves tecnologies a l’aula amb altres docents, així com noves metodologies: ABPFlipped Classroom o MobileLearning; avaluació i coevaluació per competències a través de Rúbriques i Portfolis, així com l’ús de iPadstablets i apps educatives en classe.

Col.labora amb altres CEP de la província, d’altres comunitats autònomes i també amb altres entitats, com Apple Education Trainer, Apple DistinguishedEducator, Google Trainer o Google Innovator.

QUÈ APRENDRÀS EN AQUESTA ACTIVITAT FORMATIVA?

Quan acabem l’activitat formativa, el docent haurà après:

 • Maneig d’apps per a realitzar projectes d’aplicació immediata a l’aula.
 • Creació de projectes a partir del currículum.
 • Realitzar rúbriques d’avaluació per a avaluar el projecte.
 • Conèixer el portfoli com a sistema d’avaluació en l’ABP.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

 • Facilitar el treball, seguiment, recopilació de dades i de presentació de la informació, adaptada a les noves tecnologies per al professorat.
 • Motivar a l’alumnat mitjançant l’estímul de la presentació de les tasques en nous formats més concordes amb la cultura digital actual.

DESTINATARIS:

Dirigit a professorat de TOTES LES ETAPES obert a l’aprenentatge de metodologies actives i interessat en la seva incorporació a la pràctica docent.

APRENENTATGE BASSAT EN PROJECTES

Existeixen més de 80.000 aplicacions amb intenció educativa, per això és necessari planificar amb detall què és el que es pot oferir al professorat des del punt de vista formatiu.

Almenys són possibles dues perspectives per a oferir formació utilitzant eines TIC: segons creï continguts el docent o l’alumnat. En tots dos casos s’obren experiències molt interessants amb precedents d’èxit en molts centres.

Conèixer l’ús d’aplicacions educatives tant perquè el professorat i l’alumnat creï contingut de manera online, a causa de la COVID.

Exemples de projectes, en els quals l’alumnat ha estat partícip del seu propi aprenentatge i a més, usant diferents apps i dispositius mòbils.

Dissenyar projectes a partir de la normativa educativa, treballant els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables. D’aquesta forma, crearan un projecte per a poder introduir en la programació d’aula.

Finalment, conèixer les rúbriques i els portfolis, per a poder realitzar l’avaluació de projectes, adaptats a la classe online a causa de la pandèmia que estem vivint.

MODALITAT DE LA FORMACIÓ

6 sessions de 2 hores síncron online 

La tasca de la formadora consistirà en:

 • Xerrada presentació de com crear projectes a partir de la Normativa actual.
 • Disseny de projectes a partir de criteris d’avaluació.
 • Formació sobre eines i aplicacions per a dur a terme Projectes a l’aula.

El professorat utilitzarà el seu propi dispositiu mòbil o tauleta per a la realització del curs, o dispositius mòbils o tauleta del seu propi centre.

CONTINGUTS DE LES SESSIONS:

 • SESSIÓ 1: Què és l’ABP? Xerrada introductora teòrica de què és i què s’aconsegueix amb l’ABP. Exemples de projectes aconseguits a l’aula presencial i durant el confinamiento.
 • SESSIÓ 2: Aplicacions per a realitzar projectes ABP: Book Creator, Flipgrid, Genial.ly, Chatterpix. (1)
 • SESSIÓ 3: Aplicacions per a realitzar projectes ABP: Book Creator, Flipgrid, Genial.ly, Chatterpix. (2)
 • SESSIÓ 4: Disseny d’un projecte ABP a partir de criteris d’avaluació, usant eines TIC, contemplant possibilitat online a causa del COVID. S’usarà la plantilla d’ABP de Conecta 13. Com assignar treballs per projectes amb Google Classroom a partir de tasques.
 • SESSIÓ 5: Què són les rúbriques d’avaluació? I els portfolis? Disseny d’una rúbrica d’avaluació a partir del projecte dissenyat.
 • SESSIÓ 6: Posada en comú de disseny de projectes, presentació per part del professorat dels dissenys de projectes.

Activitat de transferència

Els assistents hauran de realitzar una proposta competencial d’aplicació directa a una part de la seva matèria de tal forma que serveixi de model transferible a l’aula. Aquesta activitat s’ha de realitzar per tal d’aconseguir la homologació de Conselleria.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

[12h.][Dirigit a tot el professorat dels Col·legis Diocesans]

Lloc: SÍNCRON ONLINE
Dates i horari:
1ª Sessió: 11/03/2021 – 18:00 h a 20:00 h
2ª Sessió: 17/03/2021 – 18:00 h a 20:00 h
3ª Sessió: 14/04/2021 – 18:00 h a 20:00 h
4ª Sessió: 19/04/2021 – 18:00 h a 20:00 h
5ª Sessió: 21/04/2021 – 18:00 h a 20:00 h
6ª Sessió: 28/04/2021 – 18:00 h a 20:00 h

Places: 30

INSCRIPCIÓ