Anàlisi, detecció de necessitats i canvis metodològics en l’aprenentatge de la lectoescriptura a educació primària.

nin llegint

Ponents:

  • Antònia Martorell Siquier, mestra d’Educació Especial (CESAG). Ha treballat al Col·legi Montserrat durant nou anys com a mestra d’infantil on va desenvolupar projectes de lectoescriptura. En l’actualitat, treballa com a PT a Sant Josep Obrer i coordina la creació de material de lectoescriptura als Col·legis Diocesans.

  • Cristina Caparrós Gelabert. Mestra especialista en llengua estrangera (UIB), Títol d’expert universitari en competències lectoescriptores a segon cicle de primària (UIB) i Expert universitari en llenguatge oral i escrit en educació infantil i primer cicle de primària (UIB). En l’actualitat és directora del Col·legi La Immaculada.

Objectius

  • Reflexionar sobre la programació en les àrees de llengües (català i castellà)

  • Detectar quines necessitats tenim en el nostre dia a dia amb el treball de la lectoescriptura a l’aula.

  • Plantejar canvis metodològics a l’hora de programar que fomentin l’experimentació, el treball competencial, el descobriment i l’autonomia de l’alumne davant el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura.

Continguts:

  • Estratègies per a l’aprenentatge de les competències lecto-escriptores a Primària.
  • Les Intel·ligències Múltiples com a recurs didàctic per programar sessions de llengua.
  • Diferents tipus d’unitats didàctiques: els tallers i els racons d l’àrea de llengües per treballar la competència oral i escrita de manera vivencial.
  • Les TAC aplicades a l’àmbit lingüístic
  • Instruments d’avaluació competencial: rúbriques i portafolis.

Metodologia:

El taller constarà d’una una part teòrica que servirà per a fonamentar les bases de la proposta presentada. Aquesta fonamentació teòrica s’intercalarà amb una part pràctica, vivencial per compartir experiències. Durant aquests moments, els participants experimentaran amb els recursos presentats per avaluar les seves possibilitats.

Activitat de transferència:

Creació de material lúdic experimental i innovador pel treball de la lectoescriptura a educació primària.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: SANT PERE

Dates i horari: 
Sessió única: 28 de juny de 9 a 13 h. 

Modalitat: PRESENCIAL

Formació NO homologada per la Conselleria [no arriba a les 8h mínimes requerides]

Places: 30

Formulari d’inscripció