Anàlisi, detecció de necessitats i canvis metodològics en l’aprenentatge de la lectoescriptura a educació infantil.

llegint

Ponent:

Antònia Martorell Siquier és diplomada en Educació Especial i Màster en Immigració i educació Intercultural. Mestra d’educació infantil al llarg de 9 anys al Col.legi Montserrat de Barcelona (www.cmontserrat.org). Aquesta experiència li ha confirmat les seves creences: els infants necessiten experimentar i reconèixer la realitat en tot allò que aprenen dia a dia. És per això que la seva metodologia de treball a l’aula sempre es basa en l’alumne com a protagonista i el món com a punt de partida. Ha col.laborat amb l’editoral Tekman Books en la creació d’un material per a l’aprenentatge de lectoescriptura basat en les Intel.ligències múltiples. És la coordinadora del Projecte Garbuix.

Objectius:

  • Analitzar les diferents metodologies d’aprenentatge que emprem a les aules.
  • Detectar quines necessitats tenim en el nostre dia a dia amb el treball de la lectoescriptura a l’aula.
  • Plantejar canvis metodològics que fomentin l’experimentació, el descobriment i l’autonomia de l’alumne davant el procés de lectoescriptura.

Continguts:

  • L’experimentació com a eina d’aprenentatge.
  • Autoavaluació de la tasca docent.
  • Metodologies actives (intel·ligències múltiples, aprenentatge cooperatiu, destreses de pensament) en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Metodologia:

La metodologia serà dinàmica i molt participativa. En tot moment s’haurà d’anar treballant i aplicant el que es vagi explicant.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT

Creació de material lúdic experimental i innovador pel treball de la lectoescriptura a educació infantil.

Avaluació per accedir a la certificació d’aprofitament 

En acabar la formació el professorat haurà de respondre correctament un qüestionari online d’avaluació. La realització d’aquesta prova online és obligatòria per a poder bonificar el cost del taller. [Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral].

Lloc: Online

Dates i horari: 

1ª Sessió: dimecres 10 de març de 18:00 a 20:00
2ª Sessió: dimecres 14 d’abril de 18:00 a 20:00
3ª Sessió: dimecres 12 de maig de 18:00 a 20:00
4ª Sessió: dimecres 9 de juny de 18:00 a 20:00 

Places: 30

Formulari d’inscripció: